Natuurhuisjes Alde Feanen

De Alde Feanen is een uitgestrekt moerasgebied in het midden van Friesland. Dit Nationaal Park heeft een oppervlakte van ruim 4.000 hectare. In dit beschermde gebied staan verschillende vakantiehuisjes waar je midden in de natuur kunt verblijven.

Klantvraag

Omdat De Alde Feanen een Natura 2000 natuurgebied is, staat bescherming van de flora en fauna centraal. De 26 vakantiehuisjes die midden in het gebied liggen kunnen niet aangesloten worden op het energienet omdat hier geen voorzieningen voor kunnen worden getroffen.

Oplossing

Om de verblijven van stroom te kunnen voorzien hebben we per huis een off-grid (autonome) energieinstallatie geplaatst. Door zonnepanelen en een kleine windmolen op het dak wordt elektriciteit opgewekt. Deze kan direct worden gebruikt worden als er elektrische apparatuur wordt gebruikt. Als er meer elektriciteit wordt opgewekt dan wordt gebruikt, wordt dit opgeslagen in het batterijpakket. Zo kan er ook ‘s avonds en ‘s nachts gebruik gemaakt worden van deze duurzaam opgewekte energie.

Specificaties systeem

Type: off-grid batterijsystemen
Constructie: losse omvormer, PV-systeem & batterijpakket per locatie
Jaar: 2014
Locatie: Alde Feanen, Friesland

Meer weten?

Wilt u energieadvies op maat of meer informatie over onze systemen?