High peak load

  • Besturingsalgoritme voor het beheer van piekbelastingen op het netaansluitpunt volgens de tijdframes voor hoge belasting zoals vastgesteld door de netbeheerder.
  • Voorziening van blindvermogen volgens cos-phi specificaties.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van een ruim tijdsbestek voor hoge belasting, neem contact op met uw netbeheerder.

Een eerste kennismaking met het onderwerp “Atypisch netwerkgebruik” is te vinden op Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Atypisch_NetzUSE 

Voor gedetailleerde informatie kunt u de technische documentatie raadplegen.