Manuele relais aansturing specs

Regelbare verbruikers zoals wasmachines, vaatwassers of verlichtingselementen moeten vaak op afstand worden in- of uitgeschakeld. Dit wordt mogelijk gemaakt door de »FEMS App Manual Relay Control«. In het systeem is een intelligent besturingsalgoritme geïntegreerd, dat de afzonderlijke potentiaalvrije relaiscontacten schakelt.

De app maakt het mogelijk om de op het relaisbord aangesloten apparaten, ongeacht de locatie en op elk moment, via online monitoring te monitoren en te besturen.

Zodra de app op uw systeem is geactiveerd, ziet u deze widget in uw monitoring:

Figuur 1. Widget

In bovenstaand voorbeeld is de relaisbesturing gemaakt om de verlichting aan te sturen.

Als u op de widget klikt, wordt de gedetailleerde weergave van de app geopend. Hier heeft u de mogelijkheid om tussen twee bedrijfsmodi te wisselen en het aangesloten apparaat in of uit te schakelen.

  • Aan

Figuur 2. Bedrijfsmodus ‘Aan’

In de “Aan”-modus is het relaiscontact ingeschakeld. In bovenstaand voorbeeld zou de verlichting permanent ingeschakeld zijn.

  • Uit

Figuur 3. Bedrijfsmodus Uit

In de “Uit”-modus is het relaiscontact uitgeschakeld. In bovenstaand voorbeeld zou de verlichting permanent uitgeschakeld zijn.