Peak shaving

Particuliere klanten betalen alleen de ‘werkprijs’ voor hun elektriciteitsaankoop, dat wil zeggen een prijs per kWh. Industriële klanten daarentegen betalen ook een prestatieprijs, die gebaseerd is op het maximale gemeten vermogen gedurende een maand of een jaar. Deze prestatieprijs kan een aanzienlijk deel van de totale elektriciteitskosten uitmaken. De FEMS-app voor piekbelasting helpt hierbij.

De FEMS-app voor peak load shaving regelt een elektriciteitsopslagsysteem, zodat wanneer het netverbruik hoog is, de batterij wordt ontladen om het vermogen op het netaansluitpunt onder een gedefinieerde waarde te houden (bekend als “piekvermogen beperking”).

Zodra het netverbruik weer daalt en onder een tweede drempelwaarde valt (bekend als “laadvermogen”), begint de batterij weer op te laden om klaar te zijn voor de volgende belastingpiek.

Dit wordt visueel weergegeven in het online monitoringplatform, zoals hieronder weergegeven:

Belastingspiekafdekking op het netaansluitpunt

Meer informatie vindt u in de technische documentatie.