Peak shaving specs

Terwijl particuliere klanten voor hun elektriciteitsaankoop alleen de pure ‘werkprijs’ betalen, d.w.z. een prijs per kWh, betalen industriële klanten ook een prestatieprijs. Dit vloeit voort uit het maximaal gemeten vermogen gedurende een maand of een jaar en kan een aanzienlijk deel van de elektriciteitskosten bedragen. De “FEMS-app PV-omvormer” kan hierbij helpen.

Zodra de »FEMS-app PV-omvormer« is geactiveerd op uw FEMS, ziet u deze widget in uw monitoring:

Figuur 1. Widget

Gemeten waarde:

Het momenteel gemeten vermogen op het netaansluitpunt in [kW]

Ontlading boven:

Het geconfigureerde “Peak Shaving vermogen” in [kW]

Opladen onder:

Het geconfigureerde “laadvermogen” in [kW]

De »FEMS App PV-omvormer« bestuurt een elektriciteitsopslagsysteem zodat wanneer het netverbruik hoog is, de batterij wordt ontladen om het vermogen op het netaansluitpunt onder een gedefinieerde waarde te houden (“peak shaving power”). In het bovenstaande voorbeeld is deze waarde 180 kW.

Zodra het netverbruik weer daalt en onder een tweede drempelwaarde (“laadvermogen”) komt, laadt de batterij weer op om klaar te zijn voor de volgende belastingpiek. In het bovenstaande voorbeeld is deze waarde 130 kW.

Als u op de widget klikt, wordt de gedetailleerde weergave van de FEMS-app geopend:

Figuur 2. Detailweergave

Hier heeft u de mogelijkheid om de “peakshaving performance” en “reloading performance” aan te passen.

Gemeten waarde:

Het momenteel gemeten vermogen op het netaansluitpunt in [W]

Ontladen boven:

Het geconfigureerde “piekscheervermogen” in [W]

Laden onder:

Het geconfigureerde “herlaadvermogen” in [W]

Waarschuwing

De waarde van het “Peak Shaving performance” mag niet lager zijn dan het “herlaadvermogen”!

De functie van piekbelastingslimieten kan worden begrepen in de energiemonitor in de historische weergave:

De geschiedenisdetailwidget voor het beperken van belastingpieken toont het volgende:

Figuur 3. Overzicht van de piekscheergeschiedenis van de FEMS-app

Gemeten waarde (zwart):

Het vermogen gemeten op het netaansluitpunt

Ontlading boven (rood gestippeld):

De geconfigureerde “Peak Shaving performance”

Laden onder (groen gestippeld):

De geconfigureerde “herlaadprestaties”

Laden (groen onderbroken):

De werkelijke laadcapaciteit van de elektriciteitsopslageenheid

Ontlading (rood gestippeld):

Het werkelijke ontladingsvermogen van de energieopslageenheid