Power-to-Heat

De volgende power-to-heat-toepassingen kunnen rechtstreeks via het FEMS worden geïntegreerd:

Verwarmingselement

De integratie van een elektrisch verwarmingselement is de eenvoudigste en meest kosteneffectieve vorm van sectorkoppeling van elektriciteit en warmte, vaak ook wel ‘Power-to-Heat’ genoemd.

Wanneer de capaciteit van de elektrische opslag volledig benut is, moet de lokaal opgewekte energie met een lage vergoeding aan het openbare net worden geleverd. De vergoeding voor deze geleverde stroom is meestal aanzienlijk lager dan de prijs die je betaalt wanneer je dezelfde hoeveelheid energie koopt in de vorm van hout, gas, olie of elektriciteit om warmte te genereren. In deze gevallen is het zinvol om de overtollige stroom te gebruiken voor de productie van warm water (bijvoorbeeld voor tapwater, verwarmingsondersteuning, zwembadverwarming, enzovoort).

Hierdoor kunnen andere energiebronnen (zoals hout, gas of olie) en geld worden bespaard, en de energie-autarkie worden verhoogd.

Een verwarmingselement kan snel en eenvoudig worden toegevoegd als de bufferopslag over de juiste voorzieningen beschikt. Instructies zijn te vinden op internet.

De FENECON verwarmingselement en de FEMS App verwarmingselement werken ideaal samen en kunnen zich automatisch aanpassen aan schommelingen in de stroomopwekking door de PV-installatie (bijvoorbeeld op bewolkte dagen). Ook andere trapsgewijze verwarmingselementen kunnen eenvoudig in FEMS worden geïntegreerd en kunnen bijdragen aan uw energie-autarkie.

De FEMS App verwarmingselement regelt een verwarmingselement dynamisch in vier standen:

0 – Verwarmingselement uitgeschakeld

1 – Vermogen 2000W

2 – Vermogen 4000W

3 – Vermogen 6000W

Zodra de FEMS App verwarmingselement is geactiveerd in uw FEMS, zult u dit widget zien in uw monitoring:

Live-widget

Met een klik op de widget opent de gedetailleerde weergave van de FEMS App.
Hier heeft u de mogelijkheid om te schakelen tussen de modi ‘Aan’, ‘Automatisch’ en ‘Uit’.

Modus "Automatisch"

In de modus “Automatisch” schakelt het verwarmingselement automatisch in zodra er overtollige energie aan het net wordt geleverd.

Optioneel kunt u hier kiezen voor een ‘Minimale verwarming’ om ervoor te zorgen dat het tapwater ook op ‘slechte’ dagen voldoende warm blijft.

Selecteer de ‘Eindtijd’ waarop de minimale looptijd moet worden bereikt, evenals de ‘Minimale looptijd’. U kunt ook aangeven met welk ‘Niveau’ (zie de bovenstaande tabel) deze minimale looptijd moet worden bereikt. Om de wijzigingen te activeren, klikt u op de blauwe knop.

Modus "Aan"

In de modus ‘Aan’ schakelt u het verwarmingselement handmatig in. Hier kunt u ook het gewenste ‘Niveau’ (zie de tabel hierboven) selecteren waarmee het verwarmingselement moet werken.

Modus "Uit"

In de modus ‘Uit’ wordt het verwarmingselement permanent uitgeschakeld.
Bovendien kunt u in de ‘Historie’ van het online-monitoring de tijden van inschakeling van het verwarmingselement volgen:

Het FEMS Relais 8-Kanaal kan tot 10 A direct schakelen, wat betekent dat voor een driefasig verwarmingselement met een vermogen van 6 kW (= 3 x 2 kW), geen apart relais nodig zijn om het verwarmingselement aan te sturen. Met de FEMS App Heizstab kunt u zelfs een krachtiger verwarmingselement gebruiken. In dat geval moet het afwijkende vermogen echter in de software worden geconfigureerd. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.
Opmerking over de trapsgewijze schakeling van het verwarmingselement: we hebben bewust gekozen voor een “eenvoudig” driefasig verwarmingselement in plaats van een verwarmingselement met traploze regeling. Deze oplossing is over het algemeen technisch eenvoudiger, dus minder storingsgevoelig en kostenefficiënter. Het vermeende nadeel van minder nauwkeurige regeling wordt in de praktijk gecompenseerd door de software-algoritmen.

Meer informatie is te vinden in de technische documentatie.

SG-Ready Warmtepomp

Het integreren van een ‘SG-Ready’ (Smart Grid-Ready) warmtepomp is een geavanceerde vorm van de koppeling van elektriciteit en warmte, vaak aangeduid als een ‘Power-to-Heat’-toepassing. De besturing zorgt ervoor dat de warmtepomp op momenten waarop er overtollige PV-stroom beschikbaar is, de thermische opslag licht overwicht om elektrische energie te besparen in tijden zonder voordelige overtollige stroom.

Dit wordt weergegeven in de volgende vier SG-Ready bedrijfsmodi:

  • Inschakelopdracht: Startopdracht, warmtepomp wordt actief ingeschakeld.
  • Inschakelaanbeveling: Versterkte werking voor verwarming en warmwaterbereiding.
  • Normaal bedrijf: Energiezuinige normale werking inclusief het vullen van de opslag.
  • Vergrendeling: Maximaal twee uur vergrendelingstijd, achterwaarts compatibel met geprogrammeerde sequenties.
Zodra de FEMS App op uw FEMS is geactiveerd, ziet u dit widget in uw monitoring:

Handmatig

Met een klik op de widget opent de gedetailleerde weergave van de FEMS App. Hier heeft u de mogelijkheid om te kiezen tussen de bedrijfsmodi Handmatig en Automatisch. In de Handmatige modus kunnen de SG-Ready bedrijfsmodi van de warmtepomp handmatig worden ingesteld.

Automatisch

In de Automatische modus kunnen de SG-Ready bedrijfsmodi worden ingesteld op basis van parameters zoals overschotstroominjectie, netto-verbruik en de laadstatus van de opslag. De ingebouwde hysterese zorgt ervoor dat de schakelaars niet constant aan en uit gaan. Deze hysterese kan worden geconfigureerd via de minimale omschakeltijd.

Meer informatie over de “SG-Ready”-standaard bij warmtepompen vindt u hier.

Warmtekrachtkoppeling installatie (WKK)

Een besturingsalgoritme voor het koppelen van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK-installatie) aan het elektrische energiebeheer.
Voor verdere informatie kunt u de technische documentatie raadplegen.