Wamtekrachtkoppeling installatie (WKK)

Vereisten

Om een WKK te integreren met de »FEMS App Power-to-Heat« is het volgende vereist:

  • FENECON Home met een vrij relaiscontact of
  • FEMS-relaisbord 8-kanaals TCP met één vrij relaiscontact (Opmerking: niet inbegrepen)
  • WKK die via relais in- en uitgeschakeld kan worden

Integratie

De integratie van een WKK-installatie in de energiehuishouding is een geavanceerde vorm van sectorkoppeling van elektriciteit en warmte.

Zodra de »FEMS App Power-to-Heat« op uw systeem is geïnstalleerd om een WKK te integreren, ziet u deze widget in uw monitoring:

Figuur 1. Widget

In deze weergave kunt u de huidige bedrijfsmodus zien en of de WKK momenteel actief of inactief is.

Als u op de widget klikt, wordt de gedetailleerde weergave van de app geopend:

Figuur 2. Detailweergave

Hier heeft u de mogelijkheid om tussen drie bedrijfsmodi te schakelen:

  • Aan: Geforceerd ingeschakeld

Figuur 3. Modus – Aan

  • Automatisch

Figuur 4. Modus – Automatisch

Met de bedrijfsmodus “Automatisch” profiteert u van de eigenschappen van de WKK als elektrische generator, die onafhankelijk is van het tijdstip en het weer.

  • Laadniveau: Huidig laadniveau van het geheugen
  • Bovenste drempelwaarde: laadniveau van de opslageenheid waarboven de WKK wordt uitgeschakeld
  • Ondergrens: laadniveau van de opslageenheid waaronder de WKK wordt ingeschakeld

Als het laadniveau onder de ondergrens komt, krijgt de WKK een inschakelsignaal. Hiermee wordt voorkomen dat u duurdere elektriciteit van het net moet afnemen. Als het laadniveau de bovenste drempelwaarde overschrijdt, wordt het inschakelsignaal ingetrokken om te voorkomen dat het WKK-vermogen onnodig wordt terug geleverd.

De volgende tabel toont de vooraf ingestelde schakeldrempels.

Wijzigingen van de laadtoestand Verandering van status
20% -> 19% Uit -> Aan
70% -> 71% Aan -> Uit
  • Uit: Geforceerde uitschakeling

Figuur 5. Modus – Uit

Het gedrag van de WKK in de loop van de tijd kan worden bekeken met behulp van de bijbehorende widget in de historische weergave.

Figuur 6. Widget – Historisch overzicht 1

Figuur 7. Widget – Historisch overzicht 2