Threshold controle

Vaak is het handig om een relaisuitgang te regelen op basis van verschillende parameters, zoals vermogenswaarden. Dit wordt mogelijk gemaakt met de Threshold controle besturingsapp. Bij de aankoop van de app wordt een besturingsalgoritme geïntegreerd om een relaiskaartkanaal te schakelen op basis van aanpasbare waarden.

De relaisuitgang kan worden aangestuurd op basis van netto-verbruik, netto-injectie, de status van de opslag of de productie. Hierbij kunt u de drempelwaarde zelf instellen, bepalen of erboven of onder de drempelwaarde moet worden geschakeld en de minimale omschakeltijd configureren.

Natuurlijk is het ook mogelijk om het relais handmatig in of uit te schakelen.

De Threshold controle besturingsapp verschijnt als widget in het monitoringssysteem, zodat u deze op elk moment en vanaf elke locatie kunt configureren.

Monitoring Live – Weergave

Threshold controle Live – Widget

De widget toont de relevante waarden en geconfigureerde parameters.

Threshold controle Live – Uitgebreide Widget

Door te klikken op de widget krijgt u toegang tot de uitgebreide weergave.

Onder “Afhankelijk van” kunt u kiezen uit de vier hierboven afgebeelde grootheden als basis voor de relaisbediening.

De drempelwaarde bepaalt vanaf welke waarde het relais wordt ingeschakeld.

U kunt onder “Gedrag” kiezen of het relais wordt ingeschakeld wanneer de drempelwaarde wordt overschreden of wanneer deze eronder ligt.

De minimale omschakeltijd bepaalt de periode vanaf de laatste schakelhandeling waarin het relais niet opnieuw wordt geschakeld.

Het geschakelde vermogen is relevant bij netto-injectie of netto-verbruik. Hier moet het vermogen van het aangesloten apparaat worden ingevoerd om een foutloos gedrag te garanderen.