Threshold controle specs

Het is vaak een goed idee om een relaisuitgang in te stellen afhankelijk van verschillende parameters, zoals: B. om prestatiewaarden te controleren. Dit wordt mogelijk gemaakt met de “FEMS App Threshold Control”. Wanneer u de app aanschaft, is een besturingsalgoritme geïntegreerd om één of meerdere relaisuitgangen te schakelen, afhankelijk van zelf instelbare waarden.

Zodra de app op uw systeem is geactiveerd, ziet u in uw monitoring de volgende widget:

Figuur 1. Widgetoverzicht

In het bovenstaande voorbeeld wordt drempelregeling gebruikt om de zwembadverwarming te regelen.

Als u op de widget klikt, wordt de gedetailleerde weergave van de app geopend:

Figuur 2. Detailweergave van widgets

Hier heeft u de mogelijkheid om tussen drie bedrijfsmodi te schakelen:

  • Aan

Figuur 3. Bedrijfsmodus ‘Aan’

De “Aan”-modus komt overeen met de handmatige activering van de geschakelde belasting. In het bovenstaande voorbeeld zou de zwembadverwarming permanent ingeschakeld zijn.

  • Automatisch

Figuur 4. Bedrijfsmodus “Automatisch”.

In de modus “Automatisch” kan de drempelwaarderegeling afhankelijk van verschillende variabelen worden toegewezen:

  • Rastervoeding
  • Rasterreferentie
  • Laadstatus (van het geheugen)
  • Productie (bijvoorbeeld via PV-systeem)

Bij het terug leveren aan of afnemen van het net speelt de geschakelde belasting een rol. Om een foutloos gedrag te garanderen, moeten hier de prestaties van het aangesloten apparaat worden ingevoerd.

De drempelwaarde bepaalt de waarde (in watt) vanaf waar het relais wordt geschakeld.

Met gedrag kan worden ingesteld of het relais onder of boven de drempelwaarde wordt geschakeld.

De minimale schakeltijd bepaalt de periode vanaf het laatste schakelproces waarin het relais niet opnieuw wordt geschakeld.

  • Uit

De “Uit”-modus komt overeen met een handmatige deactivering van de geschakelde belasting. In het bovenstaande voorbeeld zou de zwembadverwarming permanent uitgeschakeld zijn.

Figuur 5. Bedrijfsmodus Uit

Het gedrag van de zwembadverwarming in de loop van de tijd kan worden bekeken met behulp van de bijbehorende widget in de historische weergave.

Figuur 6. Widget – Historisch overzicht 1

De widget toont de aan-tijd van het relais, afhankelijk van de geselecteerde periode.

Figuur 7. Widget – Historisch overzicht 2

Dit toont het gedrag van de zwembadverwarmer in de loop van de tijd in een grafiek.