Voor bouwlocaties is er in een korte tijd veel energie nodig. Gezien het tijdelijke karakter van de locatie is het gebruik van generatoren voor deze sector veel voorkomend, waarvan het nadeel is dat er een vervuilende uitstoot van diesel plaatsvindt. Wanneer er een ( tijdelijke of beperkte ) netaansluiting beschikbaar is, is het mogelijk te kiezen voor een batterijpakket die de pieken in het verbruik kan opvangen. Zo kan het mogelijk zijn met een relatief beperkte energie-aansluiting toch een bouwplaats met relatief grote piek-verbruikers te voorzien van stabiele energie. Ook zien we het elektrisch vervoer op de bouwplaats toenemen, waarbij er ook wensen zijn voor het lokaal kunnen laden van de elektrische voertuigen. 

Voorbeelden: 

  • Greener
  • De Groene aggregaat