Netcongestie

Netcongestie kan gezien worden als filevorming op het elektriciteitsnet. Dit gebeurt wanneer de vraag naar transportcapaciteit de beschikbare capaciteit van het net overtreft. Tijdens congestie kunnen verbruikers niet de gewenste hoeveelheid stroom ontvangen en kunnen producenten niet alle stroom kwijt die ze hebben opgewekt.

 Tot voor kort was er op het Nederlandse net altijd overcapaciteit, maar door de energietransitie is dat snel verandert. Netcongestie begint een steeds groter probleem te worden. Momenteel is er op meer dan 250 plekken in Nederland frequent sprake van congestie en dit aantal zal de komende jaren alleen maar groeien.

De huidige infrastructuur groeit niet genoeg mee met de toenemende energievraag. Volgens de meest recente kaart van Netbeheer Nederland (zie afbeelding hiernaaast) is al in meer dan de helft van Nederland sprake van (aangekondigde) congestie voor teruglevering aan het net. Bij het aansluiten van een nieuwe netaansluiting is de congestieproblematiek kleiner; vooral de Randstad en Noord-Holland maar ook in Friesland en bedrijven op de Veluwe hebben hier last van omdat hier de vraag naar elektriciteit hoog is en de infrastructuur de benodigde stroom niet kan aanvoeren.

Daarom moet deze infrastructuur worden uitgebreid maar dit is in veel gevallen een langdurig proces wat soms wel 10 jaar kan duren. Maar de vraag naar ruimte op het elektriciteitsnet groeit sneller dan dat deze infrastructuur kan worden aangepast. Dit komt mede door het elektrificeren van vervoer en het afstappen van gas. De congestieproblematiek zal de komende jaren dus alleen maar groter worden. Maar gelukkig is daar wel een oplossing voor die nu al gebruikt kan worden namelijk: energieopslagsystemen op basis van veilige batterijtechnologie.

Toepassing van een energieopslagsysteem

Situatie 1: geen zwaardere netaansluiting mogelijk

In grote delen van het land kunnen bedrijven geen (zwaardere) aansluiting krijgen op het net. Dat  heeft als direct gevolg dat ze hun bedrijfsactiviteiten hierdoor niet kunnen uitbreiden of zelfs niet kunnen starten. Als dit gaat om een tijdelijke piekvraag dan is dat goed op te lossen door een batterijopslagsysteem met voldoende vermogen en capaciteit te gebruiken. De business case is bij ieder bedrijf daardoor ook heel verschillend. Als een bedrijf de bedrijfsactiviteiten niet kan uitbreiden of zelfs niet kan starten, dan kan dit vertrekkende financiële gevolgen hebben en kan een besluit voor een batterijopslagsysteem snel gemaakt zijn.

En in het geval dat het dak van het bedrijf vol PV ligt en de eigenaar zoveel mogelijk gebruik wil maken van eigen opgewekte energie dan is het eenvoudiger te bepalen wat dat oplevert. Zeker nu we meer toegaan naar een CO2 neutrale samenleving waardoor dit ook een belangrijke factor is omdat er mogelijk nog nauwelijks stroom hoeft worden ingekocht.

Situatie 2: geen teruglevering mogelijk

Een ander probleem dat voorkomt is dat een ondernemer een dak vol met PV-panelen heeft liggen maar de opgewekte energie verloren ziet gaan doordat ze niet kunnen terug leveren aan het net. Naast het feit dat dit financieel nadelig is, staat het de energietransitie ook in de weg aangezien de duurzaam opgewekte stroom niet gebruikt wordt. Een opslagsysteem kan uitkomst bieden doordat deze de opgewekte stroom kan opslaan die niet teruggeleverd kan worden op het net. Het bedrijf kan deze duurzame stroom optimaal gebruiken op het moment dat er geen opwekking is vanuit de zonnepanelen.

Effect van opslagsysteem op uw aansluiting

Wij bieden energieopslagsystemen aan op basis van lithiumbatterijen. Dit gaat om de veilige zogenaamde LPF (Lithium Ijzer fosfaat) batterijen met verschillende vermogens (kW) en capaciteiten (kWh). Slimme totaaloplossingen voor energieopslag én -management voor de industriële en commerciële markt. In onderstaande tabel zijn enkele voorbeelden opgenomen van het effect dat een opslagsysteem heeft op een bestaande netaansluiting. Een aansluiting van 3x 80A kan bijvoorbeeld met een T30 systeem direct vergroot worden tot 3x 123a zonder wachttijd.

Voordelen van onze opslagsystemen:

  • (Tijdelijke) onafhankelijkheid van het net; u kunt op elk gewenst moment uw opgeslagen energie gebruiken
  • Optimaal gebruik van uw duurzaam opgewekte energie
  • Geen extra kosten voor het vergroten van uw netaansluiting
  • Lagere energiekosten door elektriciteit in te kopen in de daluren en dit op te slaan in het opslagsysteem

Meer weten over onze oplossingen?

Ervaart u ook problemen door netcongestie? Wij denken graag met u mee over de perfecte oplossing voor uw situatie.