Wat is Netcongestie?

Netcongestie kan gezien worden als filevorming op het elektriciteitsnet. Dit gebeurt wanneer de vraag naar elektriciteit groter is dan de beschikbare capaciteit van het net. Tijdens congestie kunnen bedrijven en huishoudens niet de gewenste hoeveelheid stroom ontvangen en kunnen ze niet alle stroom kwijt die ze hebben opgewekt door middel van zonnepanelen.

Tot voor kort was er op het Nederlandse elektriciteitsnet altijd ruimte genoeg, maar door de energietransitie is dat snel veranderd. Omdat er steeds meer duurzame energie wordt opgewekt en daarnaast meer elektrische apparaten zoals warmtepompen en elektrische auto’s worden gebruikt. Momenteel is er op meer dan 250 plekken in Nederland sprake van netcongestie en dit aantal zal de komende jaren alleen maar groeien.

Wat is de oorzaak van filevorming op het elektriciteitsnet?

Netbeheer Nederland: Netcongestie bij teruglevering aan het elektriciteitsnet

De bestaande infrastructuur van het elektriciteitsnet groeit onvoldoende mee om aan de toenemende energievraag te voldoen. Volgens de meest recente kaart van Netbeheer Nederland (zie afbeelding), is er al in meer dan de helft van Nederland sprake van (aangekondigde) congestie bij teruglevering vanuit de zonnepaneleninstallatie aan het elektriciteitsnet. Ook bij het aansluiten van nieuwe elektriciteitsaansluitingen hebben veel bedrijven last van congestieproblemen.

Vooral de Randstad, Noord-Holland, Friesland en bedrijven op de Veluwe ervaren problemen omdat de vraag naar elektriciteit in deze gebieden hoog is en de bestaande infrastructuur niet in staat is om de benodigde stroom te leveren. Daarom is uitbreiding van deze infrastructuur noodzakelijk. Helaas is dit in veel gevallen een langdurig proces, dat soms wel tot 10 jaar kan duren. De vraag naar capaciteit op het elektriciteitsnet groeit sneller dan de aanpassingen aan de infrastructuur kunnen worden gemaakt.

Dit wordt mede veroorzaakt door de verschuiving naar elektrische voertuigen en de afbouw van het gebruik van aardgas. De congestieproblemen zullen de komende jaren naar verwachting alleen maar toenemen.

Gelukkig is er al een oplossing beschikbaar: batterijsystemen op basis van veilige batterijtechnologie.

 

Welke rol spelen batterijsystemen bij netcongestie?

Batterijsystemen kunnen een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van netcongestieproblemen.

Pieken opvangen: batterijsystemen zijn in staat om een overschot aan elektriciteit op te slaan. Deze opgeslagen energie kan vrijgegeven worden wanneer er meer vraag naar elektriciteit is. Dit vermindert de belasting van het elektriciteitsnet tijdens perioden van hoge vraag. Hierdoor raakt het net niet overbelast. Dit wordt ook wel Peak Shaving genoemd.

Meer gebruik van duurzaam opgewekte energie: netcongestie wordt verergerd doordat elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (zoals zonne- en windenergie) niet altijd constant is. Batterijsystemen kunnen deze onvoorspelbaarheid opvangen door overtollige hernieuwbare energie op te slaan. Deze beschikbaar te stellen wanneer dat nodig is. Waardoor minder druk op het elektriciteitsnet staat. En zorgt voor een stabiele energievoorziening.

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: batterijsystemen kunnen snel reageren op veranderende omstandigheden en bieden flexibiliteit in het beheer van elektriciteit. Ze kunnen worden geïntegreerd in het netwerk en kunnen worden aangestuurd om te voldoen aan de specifieke behoeften van de elektriciteitsdistributeur.

 

Hoe kan een bedrijf een batterijsysteem toepassen?

Bedrijven ervaren dus regelmatig problemen door netcongestie. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een batterijsysteem toepassen wanneer door netcongestie geen aansluiting mogelijk is of geen teruglevering mogelijk is uit opbrengst uit zonnepanelen. We hebben een aantal projecten uitgelicht.

Case 1: door netcongestie geen aansluiting

In grote delen van het land kunnen bedrijven en nieuwbouwprojecten geen of geen zwaardere aansluiting krijgen op het net. Dat heeft als direct gevolg dat ondernemers de bedrijfsactiviteiten niet kunnen uitbreiden of zelfs geheel niet kunnen starten. Als het gaat om een tijdelijke grotere elektriciteitsvraag, dan is dat goed op te lossen door een batterijsysteem met voldoende vermogen en capaciteit te gebruiken. De opgeslagen energie in de batterij kan dan ingezet worden als de netaansluiting tekortschiet. De business case is bij ieder bedrijf daardoor ook heel verschillend. Als een bedrijf de bedrijfsactiviteiten niet kan uitbreiden of zelfs niet kan starten, dan kan dit vertrekkende financiële gevolgen hebben en kan een besluit voor een batterijsysteem snel gemaakt zijn.

In het geval dat het dak van het bedrijf vol zonnepanelen ligt en de eigenaar zoveel mogelijk gebruik wil maken van eigen opgewekte energie dan is het eenvoudiger te bepalen wat dat oplevert. Zeker nu we meer toegaan naar een CO2 neutrale samenleving waardoor dit ook een belangrijke factor is omdat er mogelijk nog nauwelijks stroom hoeft te worden ingekocht. 

 

Case 2: geen teruglevering mogelijk uit opbrengst zonnepanelen

Een ander probleem dat voorkomt is dat een ondernemer een dak vol met zonnepanelen heeft liggen maar de opgewekte elektriciteit verloren ziet gaan doordat ze niet kunnen terugleveren aan het net. Naast het feit dat dit financieel nadelig is, staat het de energietransitie ook in de weg, aangezien de duurzaam opgewekte stroom niet gebruikt wordt. 

Een batterijsysteem kan uitkomst bieden doordat deze de opgewekte stroom kan opslaan die niet teruggeleverd kan worden op het net. Het bedrijf kan deze duurzame stroom optimaal gebruiken op het moment dat er geen opwekking is vanuit de zonnepanelen.

Wat zijn de voordelen van onze opslagsystemen?

  • Meer onafhankelijkheid van het net; je kunt op elk gewenst moment de eigen duurzaam opgewekte energie gebruiken uit de batterij
  • Optimaal gebruik van de duurzaam opgewekte energie (door zonnepanelen of windmolen)
  • Snel een grotere netaansluiting krijgen en geen extra kosten voor het vergroten van de aansluiting

Meer weten over onze oplossingen?

Ervaart u ook problemen door netcongestie? Wij denken graag met u mee over de perfecte oplossing voor uw situatie.

Meer toepassingen

Energiehandel

Energiehandel

Energiehandel is het kopen en verkopen van energie zoals elektriciteit. Batterijen kunnen deelnemen aan deze markt door energie op te slaan en deze later weer terug te leveren aan het elektriciteitsnetwerk. Een mogelijkheid om te handelen met een batterij is door...

Lees meer
Wat doet een energiemanagementsysteem (EMS)?

Wat doet een energiemanagementsysteem (EMS)?

Een energiemanagementsysteem (EMS) is een geïntegreerd systeem dat wordt gebruikt om het energieverbruik in een organisatie, gebouw of ander soort omgeving te monitoren, te controleren en te optimaliseren. Het werkt door het verzamelen, analyseren en interpreteren van...

Lees meer
Load balancing

Load balancing

Elektrische netwerken functioneren het best wanneer de productie en de consumptie van energie (vrijwel) gelijk aan elkaar is. De technieken die toegepast worden om opwekking en verbruik te balanceren worden ook wel load balancing of load matching genoemd.Vroeger was...

Lees meer