FAQ

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over energieopslag en onze batterijsystemen.

Batterijtechniek

Hoe werkt een batterij?

Een batterij kan elektriciteit opslaan door middel van een chemische reactie. De meeste batterijen bestaan uit twee elektroden (een positieve en een negatieve) en een elektrolyt, die de elektroden van elkaar scheidt. Door de reactie tussen de materialen in de elektroden en het elektrolyt in de batterij kan er energie worden opgeslagen in de vorm van een potentiaalverschil tussen de twee elektroden.

Tijdens het opladen van de batterij zorgt de toegevoegde elektrische energie ervoor dat elektronen van de positieve naar de negatieve elektrode stromen. Door de opeenhoping van elektronen op de positieve elektrode wordt een potentiaalverschil gecreëerd. Dit potentiaalverschil blijft behouden doordat het elektrolyt de elektroden scheidt en voorkomt dat de elektronen zomaar terugstromen. De batterij kan apparaten van stroom voorzien door de elektroden met elkaar te verbinden via een extern circuit. Hierdoor neemt het potentiaalverschil tussen de elektroden geleidelijk af totdat deze uiteindelijk nul wordt en de batterij volledig is ontladen.

Welke soorten batterijen zijn er?

Er bestaan verschillende soorten batterijen met elk hun eigen kenmerken en toepassingen. In eerste instantie kunnen we een onderscheid maken tussen oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen. Niet-oplaadbare batterijen, zoals alkalinebatterijen, zink-koolstofbatterijen, zilveroxidebatterijen en kwikbatterijen, zijn bedoeld voor eenmalig gebruik en kunnen niet worden opgeladen. Ze hebben meestal een relatief lage capaciteit en worden vaak gebruikt in apparaten die weinig stroom verbruiken, zoals afstandsbedieningen, horloges en rekenmachines. In de huidige energietransitie hebben we echter meer te maken met oplaadbare batterijen. Denk aan de toepassingen in laptops, smartphones, elektrische fietsen, elektrische auto’s en energie opslag systemen. Oplaadbare batterijen hebben over het algemeen een hogere capaciteit dan niet-oplaadbare batterijen en kunnen meerdere keren kunnen worden opgeladen en ontladen.

Wat zijn de meest voorkomende batterijtypes in energieopslagsystemen?

De meest bekende batterijtypes die worden gebruikt in energieopslagsystemen zijn:

Loodzuur batterijen
Dit zijn van oudsher de meest gebruikte batterijen voor energieopslag. Ze worden voornamelijk gebruikt in off-grid systemen en back-up-stroomvoorzieningen omdat ze relatief goedkoop en betrouwbaar zijn. Echter, nadelen van deze batterijsoort zijn de beperkte levensduur door de geleidelijke afbraak van elektroden en elektrolyt tijdens het laden en ontladen, het relatief zware gewicht en het feit dat ze onderhoudsintensief zijn. Bovendien bevatten ze schadelijke stoffen zoals lood en zwavelzuur, wat ze minder milieuvriendelijk maakt.

Redox flow batterijen
Deze batterijen zijn geschikt voor grootschalige energieopslagsystemen, zoals opslag van zonne- en windenergie. Ze hebben een lange levensduur en kunnen herhaaldelijk worden opgeladen en ontladen zonder prestatieverlies. Een bijkomend voordeel van de materialen die gebruikt worden in de redox flow batterijen relatief makkelijk te verkrijgen zijn en volledig gerecycled kunnen worden. Een nadeel van redox flow batterijen is de lagere energiedichtheid en de relatief hoge zelfontlading.

Zoutwater batterijen
Een zoutwaterbatterij kan worden beschouwd als een specifiek type redox flow batterij, waarbij zoutoplossingen worden gebruikt als elektrolyten.

Lithium-ion batterijen
Deze batterijen zijn geschikt voor een grote range van energieopslag, van thuisbatterijen tot grootschalige energieopslagsystemen. Lithium-ion batterijen hebben een hoge energiedichtheid en een lange levensduur. Daarnaast hebben ze een geringe zelfontlading, geen capaciteitsverlies bij consequent laden en een hoge round-trip-efficiency. Een nadeel van deze batterijen is de relatief hoge prijs, maar in de afgelopen jaren is hier een sterk dalende trend te zien. Er bestaan verschillende types lithium-ion batterijen die elk zijn eigen voor- en nadelen hebben en geschikt zijn voor verschillende toepassingen.

Energieopslagsystemen

Wat is een energieopslagsysteem?

Een energieopslagsysteem (EOS) is een systeem dat in staat is om energie op te slaan voor later gebruik. Het is een belangrijke component in de transitie naar duurzame energie, omdat het de onregelmatige productie van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie kan opvangen. Een energieopslagsysteem kan energie opslaan in verschillende vormen, zoals chemische energie in batterijen, elektrolyse van waterstofgas, mechanische energie in vliegwielen of thermische energie in warmte-opslagtanks.

Het gebruik van energieopslagsystemen kan de efficiëntie van energieopwekking verbeteren, het energienetwerk stabieler maken en kan de piekbelasting op het netwerk verminderen. Bovendien kan het bijdragen aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen door het opvangen van hernieuwbare energie die anders verloren zou gaan.

Energieopslagsystemen kunnen op verschillende schalen werken. Zo kan een klein energieopslagsysteem worden gebruikt om de energie van zonnepanelen thuis op te slaan voor later gebruik, terwijl een groter energieopslagsysteem kan worden gebruikt om de energie van windturbines op te slaan voor het elektriciteitsnetwerk.

Welke onderdelen heeft een energieopslagsysteem?

Een energieopslagsysteem bestaat uit verschillende componenten die samenwerken om energie op te slaan en weer vrij te geven wanneer dat nodig is.

Energieopslagmedium: dit is de component waarin energie wordt opgeslagen. Een EOS waarbij het  energieopslagmedium een batterij is noemen we een batterijsysteem. Andere voorbeelden zijn opslag in waterstof, een vliegwiel of een thermisch watervat.

Laad- en ontlaadsysteem: dit is het mechanisme waarmee het energieopslagmedium wordt opgeladen en ontladen. Dit kan bijvoorbeeld een lader voor een batterij zijn of een brandstoftoevoersysteem voor een brandstofcel.

Omvormer: dit is het apparaat dat de opgeslagen energie omzet in bruikbare elektriciteit of andere vormen van energie. Dit kan bijvoorbeeld een omvormer voor zonne-energie zijn.

Controlesysteem: dit systeem regelt de opslag, het opladen en ontladen van de opgeslagen energie en zorgt ervoor dat het systeem veilig en efficiënt werkt. Bij batterijsystemen wordt dit een BMU genoemd.

Monitoring- en beheersysteem: dit systeem bewaakt de prestaties van het energieopslagsysteem en kan het energieverbruik beheren en optimaliseren. Bij batterijsystemen wordt dit monitoring- en energiemanagementsysteem genoemd.

Welk type batterijen wordt in de systemen van Bennex gebruikt?

De batterijsystemen die wij aanbieden bevatten LiFePO4 batterijen of NMC batterijen.

Lithium ijzer fosfaat (LiFePO4) batterijen zijn een type lithium-ion batterijen die veel gebruikt worden voor energieopslag. LiFePO4-batterijen bieden een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van andere lithium-ion batterijen. Zo hebben ze een langere levensduur en verhoogde prestaties bij lage temperaturen. Daarnaast zijn LiFePO4 batterijen veiliger dan veel andere lithium-ion batterijen vanwege hun stabiele chemische structuur en omdat ze niet gevoelig zijn voor oververhitting en thermische instabiliteit.

NMC-batterijen zijn ook lithium-ion batterijen en worden veel gebruikt voor elektrische voertuigen en energieopslagsystemen vanwege hun hoge energiedichtheid, lange levensduur en snelle laadtijden. Daarnaast hebben ze een trage zelfontlading, wat betekent dat energie langere tijd kan worden opgeslagen. Deze batterijen zijn ook veilig, maar kunnen bij extreme hitte, mechanische schokken, kortsluiting of beschadiging oververhit raken. Daarom zien wij erop toe dat onze leveranciers de juiste maatregelen treffen bij het ontwerp en productie en adviseren wij onze klanten om ze alleen te gebruiken volgens de voorschriften van de fabrikant.

Toepassingen

Wat is netcongestie

Netcongestie is een fenomeen dat optreedt wanneer er onvoldoende transportcapaciteit beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Dit kan gebeuren wanneer er meer elektriciteit wordt opgewekt dan het net aankan, of wanneer er onvoldoende infrastructuur beschikbaar is om de elektriciteit naar de verbruikers te transporteren.

Netcongestie kan verschillende problemen veroorzaken, zoals stroomstoringen, hogere energieprijzen, beperkingen in de elektriciteitsvoorziening voor bedrijven en belemmeringen voor de invoer van hernieuwbare energiebronnen. Om deze problemen te verminderen, kunnen netbeheerders maatregelen nemen zoals het uitbreiden van de netwerkcapaciteit, het beperken van de vraag naar elektriciteit op piekmomenten en het gebruiken van slimme netwerktechnologieën zoals energieopslagsystemen en demand response-systemen.

Wat is load shifting?

Load shifting is de term die wordt gebruikt wanneer elektriciteitsverbruik wordt verschoven. Deze strategie kan worden toegepast om elektriciteitsverbruik te verschuiven van periodes waar de elektriciteitsprijs hoog is naar periodes waarin de elektriciteitsprijs laag is, om zo geld te besparen. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld energie-intensieve processen in fabrieken en bedrijven uit te stellen tot de daluren of door huishoudelijke apparaten te programmeren om op specifieke tijden te werken.

Load shifting wordt vaak toegepast in combinatie met batterijsystemen. Hierbij wordt elektriciteit opgeslagen tijdens periodes waar de prijs van elektriciteit relatief laag (daluren) is en vervolgens gebruikt tijdens periodes waarin de elektriciteit duurder is (piekuren). De totale hoeveelheid energie die je uiteindelijk van het net gebruikt is niet verandert, maar de momenten waarop de netafname plaatsvind wel.

Kan mijn bedrijf onafhankelijk van het net (off-grid) worden met een batterijsysteem?

Off-grid worden en niet meer afhankelijk zijn van het elektriciteitsnet kan in theorie aantrekkelijk klinken. Dit is in de praktijk echter lastig te realiseren in Nederland vanwege het lage aantal zonuren in de wintermaanden. Er vindt dan te weinig opwekking plaats door zonnepanelen, waardoor er een tekort aan energie ontstaat. Wij adviseren daarom om altijd verbonden te blijven met het net. Via het EMS kan u er wel voor zorgen dat de eigen opgewekte energie zo efficiënt mogelijk ingezet kan worden en de afname van het net minimaal blijft.

Netcongestie

Wat is netcongestie

Netcongestie is een fenomeen dat optreedt wanneer er onvoldoende transportcapaciteit beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Dit kan gebeuren wanneer er meer elektriciteit wordt opgewekt dan het net aankan, of wanneer er onvoldoende infrastructuur beschikbaar is om de elektriciteit naar de verbruikers te transporteren.

Netcongestie kan verschillende problemen veroorzaken, zoals stroomstoringen, hogere energieprijzen, beperkingen in de elektriciteitsvoorziening voor bedrijven en belemmeringen voor de invoer van hernieuwbare energiebronnen. Om deze problemen te verminderen, kunnen netbeheerders maatregelen nemen zoals het uitbreiden van de netwerkcapaciteit, het beperken van de vraag naar elektriciteit op piekmomenten en het gebruiken van slimme netwerktechnologieën zoals energieopslagsystemen en demand response-systemen.

Hoe kan een batterijsysteem helpen met de problemen door netcongestie?

Netcongestie kan vervelende gevolgen hebben voor bedrijven. Het vergroten van de elektriciteitsaansluiting kan door netcongestie niet mogelijk zijn, waardoor uitbreiding van het bedrijf in gevaar kan komen. Batterijsystemen kunnen deze uitdagingen oplossen door op momenten van vraagpieken te voorzien in extra elektriciteit.

Een ander probleem dat kan optreden bij netcongestie is dat bedrijven hun duurzame energieopwekking niet kunnen terugleveren aan het netwerk, waardoor de opgewekte energie verloren gaat. Dit is niet alleen financieel nadelig, maar staat ook de energietransitie in de weg. Energieopslagsystemen kunnen dit probleem verhelpen door de opgewekte energie op te slaan voor later gebruik. Zo kan het bedrijf optimaal gebruik maken van de duurzaam opgewekte energie.

Naast het oplossen van problemen met betrekking tot netcongestie, kunnen batterijsystemen bijdragen aan het verlagen van energiekosten en het vergroten van de betrouwbaarheid van de energievoorziening.

Mijn bedrijf krijgt geen (zwaardere) netaansluiting, hoe kan ik dit oplossen met een batterijsysteem?

Als er geen (zwaardere) netaansluiting op de bedrijfslocatie mogelijk is, kan het direct gevolg zijn dat het bedrijf zijn activiteiten niet kan uitbreiden of zelfs niet kunnen starten. Dit kan vertrekkende financiële gevolgen hebben. Door een batterijsysteem met voldoende vermogen en capaciteit te installeren kan het bedrijf echter wel doorgroeien. Een batterijsysteem kan laden vanuit het net of PV-systeem en op momenten dat het nodig is de grotere hoeveelheid elektriciteit.  Zo kan het bedrijf altijd beschikken over de benodigde hoeveelheid elektriciteit, ook tijdens piekmomenten.

Ik heb met mijn bedrijf geïnvesteerd in zonnepanelen maar mag niet (meer) terug leveren. Hoe kan ik dit oplossen met een batterijsysteem?

Wanneer teruglevering niet toegestaan is, biedt een batterijsysteem een oplossing. Het systeem slaat gedurende de dag het overschot aan opgewekte elektriciteit van de zonnepanelen op die niet direct gebruikt wordt door het bedrijf. Op een later moment kan deze opgeslagen energie worden gebruikt, zonder dat er afname van het elektriciteitsnet nodig is. Op deze manier wordt de zelf opgewekte energie optimaal benut en gaat er geen opbrengst verloren.

Energiemanagementsysteem

 

Wat is een energiemanagementsysteem en hoe werkt het?

Een energiemanagementsysteem (EMS) is een systeem dat gebruikt wordt om het energieverbruik en de energieproductie in een gebouw, woning of industrieel proces te optimaliseren. Het EMS werkt door middel van het monitoren, analyseren en controleren van de energiestromen binnen het systeem. Dit gebeurt door het verzamelen van gegevens van sensoren, meters en andere apparaten die verbonden zijn met het systeem.

Op basis van de gegevens die het EMS verzamelt, kan het systeem de energiestromen optimaliseren door het automatisch aan- en uitschakelen van apparaten en systemen. Bijvoorbeeld door apparaten uit te schakelen wanneer ze niet nodig zijn, of door het gebruik van apparaten te verschuiven naar momenten waarop er minder energieverbruik is. Het EMS kan ook energieopslagsystemen beheren en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen en windturbines optimaliseren.

Het doel van een EMS is om energie te besparen, de energie-efficiëntie te verbeteren en de energiekosten te verlagen. Daarnaast kan een EMS bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van duurzaamheid.

Wat is het verschil tussen een simpel en een slim EMS?

Een simpel energiemanagementsysteem (EMS) zal alleen de energiestromen monitoren. Er is dan wel inzicht in de werking van het batterijsysteem en het laden en ontladen, maar het aansturen van externe functies is hierbij niet mogelijk. Een slim EMS kan wel slimme koppelingen maken met externe apparatuur en bijvoorbeeld ook handelen op de energiemarkt mogelijk maken.

Is een EMS standaard inbegrepen in de producten van Bennex?

Bennex levert bij voorkeur graag een batterijsysteem met een EMS, omdat dit u de flexibiliteit geeft in de toekomst wanneer de behoeftes veranderen. Omdat wij een persoonlijke aanpak hebben per project zullen wij afhankelijk van uw situatie en wensen aangeven of u het beste een systeem met of zonder EMS kan plaatsen.

Kosten en opbrengsten

Wat is de terugverdientijd van een batterijsysteem?

De terugverdientijd van een batterijsysteem hangt af van verschillende factoren, zoals de aanschafkosten, de opslagcapaciteit van de batterij, de energieprijzen en de beschikbare subsidies. Over het algemeen wordt verwacht dat de terugverdientijd van een batterijsysteem momenteel tussen de 5 en 15 jaar ligt, afhankelijk van de specifieke situatie. Het is daarom belangrijk om een goede kosten-batenanalyse te maken voordat je besluit een batterijsysteem aan te schaffen. Wij kunnen u daarbij helpen. Neem voor een advies op maat contact met ons op.

Hoe kan ik handelen op de energiemarkt met een batterijsysteem?

Met een batterijsysteem kunt u deelnemen aan de energiemarkt. In combinatie met dynamische tarieven kunt u de opgeslagen energie verkopen op het moment dat de energieprijzen hoog zijn en de energie inkopen en/of gebruiken op het moment dat de energieprijzen laag zijn.

Daarnaast kan een batterij ook worden ingezet om balanceringsdiensten te leveren aan de netbeheerder en daarvoor een vergoeding te ontvangen. Deelname aan deze balanceringsdiensten vereist vaak dat de batterij aan specifieke technische en operationele vereisten voldoet.

Het rendement van handelen op de energiemarkt is sterk afhankelijk van de energieprijzen, hoogte van eventuele vergoedingen en de kosten van het batterijsysteem, dus het is verstandig om hier vooraf advies over in te winnen bij een expert. Wij kunnen hierbij assisteren. 

Over Bennex

Ik heb interesse in een batterijsysteem, hoe kan ik een offerte aanvragen?

Fijn dat u interesse hebt in een aanbod van Bennex. Omdat elke situatie en toepassing anders is, bieden wij altijd maatwerk. Een offerte is dus altijd aangepast aa de wensen en eisen van de klant. Neem voor een passend aanbod contact met ons op.

Aan wie leveren jullie batterijsystemen?

Wij leveren batterijsystemen en adviesdiensten aan MKB-bedrijven maar ook aan installateurs, vastgoedondernemers, woningcorporaties, logistieke partijen, agrarische ondernemers en gebiedsontwikkelaars. Bennex helpt bijvoorbeeld ondernemers met grootverbruikaansluiting die een terugleverbeperking of geen aansluitingverzwaring krijgen of graag met energie willen handelen.

Hoe gaat een batterijscan in zijn werk?

We beginnen met het vaststellen van uw ambitie. Ligt uw focus meer op een laadpleinrealisatie met een beperkte aansluiting of het uitbreiden van de capaciteit van uw bedrijfspand? Of wilt u grotere stappen nemen in de verduurzaming van uw bedrijf? We analyseren het verbruiksprofiel, het elektriciteitsverbruik, de piekvermogens en de opwekking van energie. Ook kijken we naar de technische mogelijkheden. Als we dit in kaart hebben gebracht, kunnen wij uw situatie beoordelen en bijpassende oplossing. Bennex helpt u aan een helder overzicht van de mogelijkheden waarop beslissingen kunnen worden gemaakt. Wilt u ook een batterijscan voor u bedrijf? Neem dan contact met ons.

Komen jullie langs voor een schouw?

Afhankelijk van uw situatie en project zullen wij samen met u bepalen of een schouw op locatie nog is.

Hoe selecteren jullie het juiste batterijsysteem?

Wij brengen datagedreven advies uit. Dit betekent dat de volgende data wordt geanalyseerd; uw stroomverbruik, uw opwekking vanuit PV-systeem en terugleverprofiel in het afgelopen jaar. Bennex zal op basis hiervan een batterijsysteem selecteren dat het beste past voor uw situatie.

Wat is de levertijd van jullie batterijsystemen?

De levertijd is afhankelijk van het soort systeem, deze wordt altijd gecommuniceerd op de offerte.

Verhuren jullie ook opslagsystemen?

Het is mogelijk om batterijsystemen voor een kortere of langere periode te huren. Daarnaast hebben een breed aanbod financieringsmogelijkheden (o.a. leaseconstructie). Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Kan het batterijsysteem later nog in capaciteit worden uitgebreid?

Ja, wij hebben systemen die modulair uit te breiden zijn.

Staat het antwoord op je vraag er niet bij of heb je een concrete vraag aan ons?

Bel dan naar +31 (0) 85 051 9321  of neem per mail contact op via info@bennex.eu.